Interview met lijsttrekker Rudy Coddens - sp.a - Groen

Deze week publiceren we een reeks interviews met de lijsttrekkers van de partijen die in Gent en Oostakker opkomen voor de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2018. 

Vandaag Rudy Coddens, lijsttrekker voor de kartellijst sp.a - Groen.

 

rudy coddens spa groen lijsttrekker gentWie bent u en wie is uw partij?

Ik ben Rudy Coddens van sp.a, lijsttrekker van de kartellijst sp.a- Groen.

Hoe bent uzelf en uw partijgenoten gebonden aan Oostakker?

Ik ben een geboren en getogen Gentenaar van 58 dus ik kén ‘Uustakker’ uiteraard, van het gekende dorpsplein, van het lokale voetbal, van ‘Bruudruusterrock’, enzovoort. En van Cindy Baeyens natuurlijk, de jonge onthaalmoeder uit Oostakker die voor het eerst kandidaat is voor sp.a op onze kartellijst. Kinderen staan centraal in haar leven, ze is een bezige bij maar politiek is een nieuwe uitdaging. Ze wil in de eerste plaats sp.a “een gezicht geven” in Oostakker, een mooi streven is dat!

Wat is uw politieke ervaring?

Ik startte mijn politieke loopbaan na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 1988. Van 1989 tot 1994 en van 1995 tot 2001 was ik OCMW-raadslid. Vanaf 1996 was ik ondervoorzitter van het zogenaamde ‘Vast Bureau’ in het OCMW.

Bij de verkiezingen van oktober 2000 werd ik verkozen als gemeenteraadslid. In september 2003 werd ik schepen van Onderwijs en Opvoeding – en dat bleef ik ook na de verkiezingen van 2006. Midden 2010 werd ik ook bevoegd voor het Noord-Zuidbeleid en het Vredeshuis.

Tijdens mijn hele politieke loopbaan heb ik steeds de mensen centraal gezet. Mijn slogan is dan ook: ‘Eerst luisteren, dát is gemeentepolitiek’. Want door mensen te verenigen, te luisteren en daarna met kennis van zaken te beslissen, creëer je draagvlak en krijg je mooie resultaten.

Wat is de essentie van uw programma?

We hebben een uitgebreid sociaal-ecologisch programma geschreven, samen met vele honderden Gentenaars en organisaties. Dat staat op www.spagroen.gent. Uit dat programma hebben we 9 speerpunten naar voren geschoven, ik geef ze u graag mee:

 • Wonen & leefomgeving
  We investeren 90 miljoen euro in meer betaalbare en energiezuinige woningen. We maken de stad groener met meer straatbomen, parken, stadsbossen en natuurgebieden.
 • Armoede
  Armoede is geen keuze maar een onrecht. Wij steunen elke Gentenaar die onvoldoende middelen heeft om een menswaardig leven op te bouwen.
 • Participatie & co-creatie
  Gent maken we allemaal samen: elke Gentenaar beslist mee over initiatieven voor de eigen wijk en krijgt inspraak in grote projecten.
 • Mobiliteit
  Elke Gentenaar vlot en veilig onderweg, binnen en buiten het centrum. Met betrouwbaar openbaar vervoer, aangenaam wandelen en fietsen in gezonde lucht.
 • Lokale economie
  Extra jobs en een bruisende lokale economie dankzij een Gentse Stadsmunt, hergebruik van grondstoffen en materiaal, en plaats voor de creativiteit van, door en voor de Gentenaars.
 • Verbonden stad
  We brengen mensen samen, want ontmoetingen zijn het beste recept voor wederzijds respect. Racisme en discriminatie pakken we krachtig aan.
 • Gent klimaatrobuust
  Gent pakt de klimaatverandering aan! We maken de stad hittebestendig, schakelen over naar hernieuwbare energie en verwarmen fossielvrij.
 • Elke Gentenaar telt
  In Gent telt iedereen mee. Met een ambitieus plan voor sociale mobiliteit versterken we de emancipatie van kwetsbare bewoners. 
 • Goed samenleven in een veilige stad
  Door een slim beleid van nabijheid, preventie en handhaving blijft Gent een veilige plek waar het goed samenleven is

Wat is uw ambitie voor Gent en hoe gaat u dit verwezenlijken?

Deze verkiezingen gaan over de vraag: welke toekomst maken we samen voor Gent? Voor ons is het duidelijk, sp.a-Groen biedt de Gentenaars een positief project met duidelijke prioriteiten: wij willen fors investeren in betaalbaar wonen, in leefkwaliteit en verkeersveiligheid. Wij willen dat iedere Gentenaar zich gemakkelijk en veilig met de fiets of het openbaar vervoer kan verplaatsen, wij willen een circulaire economie waarbij afval van het ene bedrijf grondstof wordt voor het andere, en we willen meer schone hernieuwbare energie. 

Wat is uw specifieke ambitie voor Oostakker en hoe gaat u dit verwezenlijken?

Dit zijn ze:

 • We leggen het dorpsplein van Oostakker opnieuw aan.
 • We bouwen een nieuw dienstencentrum met een bibliotheek voor de toekomst.
 • We leggen in de wijk nog meer groen en speelpleintjes aan. 

Maar we doen uiteraard niks zonder overleg met de Oostakkernaars…

Heeft u nog een specifieke boodschap aan de inwoners van Oostakker?

Zeker, ik doe graag een oproep: maak samen met het stadsbestuur Oostakker nog beter! De Gentenaars steken graag de handen uit de mouwen, die gaan graag zelf aan de slag, ze staan daar om bekend. Wij steunen hen daar ook bij, denk aan de subsidies van ‘Wijk aan zet’ en aan ons ‘Project Burgerbudget’. Gent is een voorbeeld voor heel veel andere steden op het vlak van burgerbetrokkenheid en participatie. Laten we dat vooral zo houden!

 

 

Jeugdboekenmaand BE

 
 
x

Fan van Oostakker?

Bljif op de hoogte van het laatste nieuws in Oostakker via onze nieuwsbrief.

We sturen geen spam.