Interview met lijsttrekker Mieke Van Hecke - CD&V

Deze week publiceren we een reeks interviews met de lijsttrekkers van de partijen die in Gent en Oostakker opkomen voor de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2018.

Vandaag is het de beurt aan Mieke Van Hecke van CD&V.

 

verkiezingen gent CD&V Mieke Van Hecke OostakkerWie bent u en wie is uw partij?

Mijn naam is Mieke Van Hecke en ik ben lijsttrekker voor CD&V Gent.

Hoe bent uzelf en uw partijgenoten gebonden aan Oostakker?

Ik ben  geboren en getogen in Gent, maar heb ook lang in Lochristi gewoond en was er vele jaren raadslid en schepen. Dat gaf me een erg goede voeling met de problemen van de Gentse rand, en van Oostakker in het bijzonder. 

Op onze lijst staan vier enthousiaste kandidaten uit Oostakker:

  • op 5 Jef Van Pee (huidig gemeenteraadslid en provincieraadslid)
  • op 12 Sandro D’Agostino
  • op 15 Bart De Bleser
  • op 22 Kathleen Buysse

Wat is uw politieke ervaring?

Ik was van 1983 tot 2004 respectievelijk OCMW-raadslid, gemeenteraadslid, schepen  en eerste schepen in Lochristi, en Vlaams Parlementslid

Wat is de essentie van uw programma

Onze slogan is ‘De weg vooruit naar een stad die leeft en om u geeft’. Die vat ook de essentie van ons programma: in samenspraak met de Gentenaars een toekomstgericht beleid uitbouwen dat dynamiek in de stad brengt én aandacht heeft voor wie het moeilijk heeft.

Wat is uw ambitie voor Gent en hoe gaat u dit verwezenlijken?

CD&V heeft drie uitgesproken ambities voor Gent. We maken werk van de levenskwaliteit van de Gentenaar, want de mooiste stad is een stad waar iedereen het goed heeft. We willen Gent op een redelijke manier besturen, want een sterke stad bouw je op gezond verstand. En we willen van Gent een stad maken waar iedereen thuis kan zijn, want een goed leven begint bij goed samenleven. Die drie ambities hebben we uitgewerkt in tien speerpunten en een omvangrijk programma voor de komende verkiezingen. (het volledige programma is terug te vinden op: www.gent.cdenv.be)

Wat is uw specifieke ambitie voor Oostakker en hoe gaat u dit verwezenlijken? 

  • Herziening plannen Oostakkerdorp: Voor CD&V moet de herinrichting van Oostakkerdorp bijgestuurd worden. Wij pleiten ervoor dat er van de zestig parkeerplaatsen ongeveer veertig behouden blijven. Het dorpsplein is het sociaal en commercieel hart van Oostakker en moet dat kunnen blijven! 
  • Betere fietsinfrastructuur: De kanaaldorpen worden ook op het vlak van fiets- en voetpaden stiefmoederlijk behandeld. Met name het ontbreken van veilige fietspaden in schoolomgevingen is voor ons een grote zorg. Honderden leerlingen rijden dagelijks van en naar school zonder de veiligheid van fietspaden of zelfs maar fietssuggestiestroken. Voor CD&V moet hier in de volgende legislatuur prioritair in geïnvesteerd worden.
  • Voldoende groen: Het landelijke karakter van Oostakker, Desteldonk, Mendonk en Sint-Kruis-Winkel staat onder druk. Wij willen het resterende groen beschermen en eindelijk de lang beloofde groene long op het oud vliegveld Oostakker-Lochristi realiseren.
  • Beter onderhoud van het openbaar domein: Overal in de kanaaldorpen tiert het onkruid welig in de straten, op de pleinen en zelfs op de begraafplaatsen. Ook het onderhoud van de fiets- en voetpaden laat veel te wensen over. Bijkomende inspanningen zijn dringend nodig. CD&V wil ook dat een centraal meldpunt wordt opgericht zodat mensen met klachten niet langer van het kastje naar de muur worden gestuurd.
  • Toegankelijke dienstverlening: De centralisering van stadsdiensten mag niet ten koste gaan van de dienstverlening op wijkniveau. De kanaaldorpen hebben recht op een volwaardig dienstencentrum waar wijkbewoners terechtkunnen voor de meest courante dienstverlening. Ook wat de OCMW-dienstverlening betreft, pleiten we voor lokale antennes.

Heeft u nog een specifieke boodschap aan de inwoners van Oostakker?

CD&V is bij uitstek de partij die aandacht heeft voor de deelgemeenten. Zo willen we, bij het begin van de legislatuur, in samenspraak met de inwoners een beleidsplan opmaken waarin de ambities op de relevante beleidsthema’s zijn opgenomen. Ook willen we werken met wijkportefeuilles, waarvan de besteding wordt aangestuurd door de inwoners. Vindt u dat het stadsbestuur de voorbije jaren te weinig rekening heeft gehouden met Oostakker, dan is een stem voor CD&V de beste manier om daar verandering in te brengen.

 

 

Jeugdboekenmaand BE

 
 
x

Fan van Oostakker?

Bljif op de hoogte van het laatste nieuws in Oostakker via onze nieuwsbrief.

We sturen geen spam.